Family Rights Group

Nod Family Rights Group yw galluogi plant i gael eu magu’n ddiogel a rhoi cyfle iddynt ffynnu o fewn eu teuluoedd a’u cymunedau.

Sefydlwyd yr elusen yn 1974 gan grŵp o gyfreithwyr, gweithwyr cymdeithasol ac academyddion a oedd yn poeni am y ffordd yr oedd teuluoedd yn cael eu trin pan oedd gweithwyr cymdeithasol yn cael eu galw i mewn i weithio gyda’u plant.

Rydym yn gweithio gyda rhieni sydd â phlant mewn angen, mewn perygl neu sydd o fewn y system ofal. Rydym hefyd yn gweithio gydag aelodau o’r teulu ehangach sy’n magu plant sy’n methu aros yn y cartref.

Mae’r gwasanaeth, sy’n darparu cyngor cyfrinachol am ddim, ar gael dros y ffôn a thrwy fyrddau trafod ar-lein. Mae gan y cynghorwyr arbenigol brofiad helaeth o arferion cyfreithiol ac arferion gwaith cymdeithasol. Maent yn helpu teuluoedd i ddeall y gyfraith a phrosesau sy’n ymwneud â lles plant, yn ogystal â’u helpu i ddeall pryderon gweithwyr cymdeithasol.

Os ydych chi’n riant, yn berthynas neu’n ffrind i blentyn sydd â gweithiwr cymdeithasol yn gweithio gyda nhw, neu os ydych chi eisiau cefnogaeth ychwanegol gan y Gwasanaethau Plant, ac eisiau siarad yn gyfrinachol â chynghorwr, ffoniwch ein llinell gymorth am ddim. Gall galwadau gael eu monitro ar gyfer dibenion hyfforddi a sicrwydd ansawdd.

Ffôn testun: Deialwch 18001 ac yna’r rhif ffôn am ddim.

 

Rhif ffôn: 0808 801 0366 (dydd Llun i ddydd Gwener 9.30am i 3pm)

Cyfeiriad y Wefan:  www.frg.org.uk