Family Fund

‘Family Fund’ yw darparwr grantiau mwyaf y DU ar gyfer teuluoedd incwm isel sydd yn magu plant a phobl ifanc o dan 17 mlwydd oed ac sydd ag anableddau neu afiechydon difrifol. 
 
Mae ‘Family Fund’ yn helpu i geisio lliniaru’r pwysau ychwanegol y mae teuluoedd yn wynebu. Maent yn medru helpu gydag eitemau hanfodol megis peirannau golchi, oergell a dillad ond mae hefyd yn ystyried ceisiadau am grantiau i brynu teganau ar gyfer y synhwyrau, cyfrifiaduron a seibiannau sydd wir eu hangen ar deuluoedd.  
 
Os ydych yn credu eich bod yn medru gwneud cais, mae modd i chi wneud  cais ar-lein.
 
Mae mwy o wybodaeth am y  ‘Family Fund’ ar gael ar y tudalennau facebook neu twitter.

 

Rhif Ffon: 01904 550055

E-bost: [email protected]