Engage To Change (E2C)

Mae’r grŵp Engage to Change (E2C) yn rhan o’r ymgais i lywio’r modd y mae gwasanaethau yn cael eu darparu yn Sir Fynwy; bydd y prosiect yn datblygu ymgysylltiad a chyfranogiad ar hyd a lled y sir ac yn annog dinasyddiaeth weithgar a’n sicrhau bod pobl ifanc yn chwarae rhan yn y penderfyniadau sydd yn effeithio arnynt.  

Bydd E2C yn rhoi llais i bobl ifanc ac yn sicrhau bod eu llwyddiannau yn cael eu dathlu.  

Mae Clic E2C yn ofod ar-lein, rhyngweithiol, sydd yn cynnig gwybodaeth, newyddion a chyngor i’r holl bobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed yn Sir Fynwy a’n trafod ystod eang o destunau a materion.

Am fwy o wybodaeth am E2C, cysylltwch gyda Gavin Breen: ar [email protected] 

 

Rhif Ffon: 07776 451853

Category