Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg

Dechrau’r daith at ddwy iaith Gyda dros 65,000 o blant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yng Nghymru, pam mae rhieni yn ystyried y Gymraeg yn bwysig i’w plant?

By choosing Welsh-medium education, you’ll be giving your child an additional life skill — the ability to communicate in two languages, both spoken and written.