Dosbarthiadau Cynenedigol NCT

Mae cyrsiau cynenedigol ‘NCT Signature’ a ‘NCT Essentials’ yn cael eu cynnal ar hyd a lled Sir Fynwy ar adegau gwahanol o’r flwyddyn.  

Mae’r NCT am weld pob un rhiant yn cael profiad o feichiogrwydd, genedigaeth a bywyd fel rhieni, sydd yn cyfoethogi eich bywyd ac yn rhoi’r hyder iddynt i fod yn rhiant, a hynny drwy ddarparu cymorth lleol a rhoi rhieni mewn cysylltiad â’i gilydd ar gyfer rhwydweithio’n gymdeithasol.  

Mae gweledigaeth yr NCT yn cynnwys byd lle y mae rhieni yn cael eu gwerthfawrogi a’u cynorthwyo i adeiladu cymdeithas gref, gan gredu fod blynyddoedd cynnar plentyn yn cael effaith sylweddol ar y dyfodol y maent yn helpu i lywio.

Mae NCT yn cynnig gwybodaeth a chymorth adeg beichiogrwydd, genedigaeth a magu plant ac yn ymgyrchu o blaid gofal mamolaeth a sicrhau gwasanaethau a chyfleusterau gwell i rieni newydd. Rydym am roi’r cyfle i bob rhiant i wneud penderfyniadau gwybodus ac rydym am sicrhau bod pawb yn cael mynediad at ein gwasanaethau a’n gweithgareddau.  

Mae cyngor ar fwydo o’r fron ar gael hefyd.
 

Cyfeiriad Gwefan: www.nct.org.uk

Rhif Ffon: 0300 330 0700