Dechrau Da

Dechrau Da

 

Mae Dechrau Da yn eich cefnogi i fwynhau gyda'ch plentyn o'r oedran cynharaf posib.

Yn archwiliad datblygiad eich babi yn 9 mis oed, mae Ymwelwyr Iechyd Sir Fynwy yn rhoi bag Dechrau Da (yn cynnwys dau lyfr, cyngor ar rannu llyfrau gyda'ch babi, mat rhigymau a gwahoddiad i ymuno â'r llyfrgell) i rieni a gofalwyr.

Bydd eich llyfrgell leol yn Sir Fynwy yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi ar brosiect Dechrau Da, neu gallwch edrych ar wefan Dechrau Da.

Category