Dance Blast

Mae Dance Blast yn fudiad datblygu dawnsio cymunedol ar gyfer Sir Fynwy.

 

Mae Dance Blast yn cynnal dosbarthiadau dawnsio agored ysbrydoledig ar hyd a lled y sir ar gyfer y gymuned gyfan, a hynny  i bobl ifanc ac i’r rhai na sydd mor ifanc.  

 

Mae yna ddau brif grŵp dawnsio: Monmouthshire Youth Dance Company (MYDC) a MYDC Iau ac yn gweithio gydag ysgolion ar hyd  a lled Sir Fynwy.  

 

Mae dosbarthiadau yn cael eu cynnal yn y Fenni a Threfynwy.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.dance-blast.org

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01873 855544