Cynhaliaeth Plant (Asiantaeth Cymorth Plant)

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n rhoi gwybodaeth ddiduedd a chymorth i helpu rhieni sydd wedi gwahanu i wneud penderfyniadau am eu trefniadau cynhaliaeth plant.

 

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn :

  • Hyrwyddo’r cyfrifoldeb ariannol sydd gan rieni dros eu plant;

  • Hyrwyddo gwybodaeth a chymorth am y gwahanol opsiynau cynhaliaeth plant sydd ar gael i rieni;

  • Darparu gwasanaeth cynhaliaeth statudol effeithiol gyda pwerau gorfodaeth effeithlon.

 

 

Cyfeiriad Gwefan: www.cmoptions.org

Rhif Ffon: 0800 988 0988

Category