Cynghrair Cymorth Bwydo o’r Fron La Leche yn Nhrefynwy  

Cynghrair Cymorth Bwydo o’r Fron La Leche yn Nhrefynwy  

Grŵp cymorth am ddim i famau sy’n bwydo o’r fron.  Dewch i gael help gyda bwydo o’r fron, a hynny gan gwnselwyr bwydo o’r fron achrededig. Bydd modd i chi ymuno â thrafodaethau gyda mamau eraill sydd yn yr un sefyllfa er mwyn elwa o gymorth gan famau eraill.  

 

Mae te, cacen a hancesi papur ar gael.

 

Ewch i’r dudalen  Facebook am amseroedd a dyddiadau.

 

Cyfeiriad Gwefan: Facebook Page