Cymorth Teuluoedd Barnardo's Cymru yn HMP & YOI Carchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Gweithwyr Teulu Barnardo's Cymru yn cynnig cyngor a chymorth i blant a’u teuluoedd sy’n ymweld â rhiant neu berthynas agos yn HMP & YOI Carchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr.
Ydych chi’n ymweld â pherthynas yng Ngharchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr? Gall Gweithwyr Teulu Barnardo’s Cymru eich cefnogi ar yr amser anodd hwn. Maent wedi eu lleoli yng Nghanolfan Ymwelwyr Teulu Susan Ellis ym Mhen-y-bont ar Ogwr.   
Cymorth Ymarferol ac Emosiynol gyda’r broses ymweld
 
Cyngor a chymorth ynglŷn â rhianta
Gwybodaeth am wasanaethau a all fod o gymorth i chi yn eich ardal leol
Cymorth i gysylltu â gwasanaethau arbennig ar gyfer teuluoedd troseddwyr

 

Cyfeiriad Gwefan: www.barnardos.org.uk

Rhif Ffon: 01656 302817