Cymorth Cymunedol i Deuluoedd Troseddwyr 

Mae gwasanaeth Cymunedol i Deuluoedd Troseddwyr (CSOF) yn gweithio ledled de Cymru i gefnogi gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a rhieni/gofalwyr a niweidiwyd yn sgil carchariad.

Nid yn unig mae perthnasau o fewn teulu yn cael eu rhoi dan straen sylweddol o ganlyniad i garcharu rhiant, gall plant hefyd gael eu rhoi dan anfantais enbyd yn economaidd a chymdeithasol pan fydd aelod o’r teulu yn treulio cyfnod yng ngharchar.

Gall CSOF gefnogi gweithwyr proffesiynol sy’n gwneud gwaith un am un gyda phlant a theuluoedd sydd â phroblemau cysylltiedig â charcharu aelod o’r teulu, trwy:
Gydweithio ar waith un am un, gan gynnig cyngor arbenigol a rhannu ystod o adnoddau penodol cyfeillgar i deuluoedd i adeiladu cadernid.

Mae CSOF hefyd yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o effaith carcharu ar blant a theuluoedd trwy gyflenwi: Hyfforddiant Dedfryd Gudd, sesiynau briffio Dedfryd Gudd a gweithdai Sgiliau Ymarfer i ymarferwyr.

 

Ebost: [email protected]

Cyswllt Enw: Catherine Davies and Helen Steele

Rhif Ffon: 01639 620771