Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Derbyniodd Cymdeithas Tai Sir Fynwy Cyf cyflenwad tai Cyngor Sir Fynwy trwy drosglwyddiad gwirfoddol ar raddfa fawr. Mae'r Gymdeithas yn Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus a reolir gan fwrdd gwirfoddol a thîm rheoli gweithredol.
 
Prif nod Cymdeithas Tai Sir Fynwy yw darparu a rheoli cartrefi fforddiadwy yn Sir Fynwy ar gyfer pobl sydd eu hangen a sicrhau bod y cartrefi hynny yn cael eu gwella i fodloni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2012 ac yna'n cael eu cynnal i'r safon honno. Mae'r Gymdeithas yn rheoli ac yn cynnal tua 3,600 o gartrefi a 290 o gartrefi ar brydlesi, ynghyd â nifer fawr o garejis a thir arall o amgylch ac o fewn ein hystadau.
 
Mae'r gwasanaethau'n cynnwys:
Gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio yn eich cartref os ydych yn denant gyda Chymdeithas Tai Sir Fynwy.
Addasiadau Tai
Monitro ymddygiad gwrthgymdeithasol
Digwyddiadau Cymunedol
Cefnogaeth Diwygio Lles

Gwasanaeth Craff am Arian
Craff am Waith a Sgiliau 

Rhaglen Sgiliau a Cheisio am Waith
Cyfrifiaduron yn y Gymuned
 
Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Gymdeithas Tai Sir Fynwy ar 0345 6772277.


 

Cyfeiriad: https://www.monmouthshirehousing.co.uk/

Rhif Ffon: 0345 6772277

Category