Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth a'r Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd Awtistaeth

Mae Grŵp Cymorth Cas-gwent yn cynnal cyfarfodydd misol i rieni, teidiau a neiniau neu ofalwyr yr unigolion hynny sydd ag Awtistiaeth neu Syndrom Aspergers. Mae’r cyfarfodydd yn rhoi cyfle i gynnig cymorth a rhannu gwybodaeth mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol. Mae croeso o blant, teuluoedd a ffrindiau hefyd. 

 

Cyfeiriad Gwefan: https://www.autism.org.uk/services/community/family-support/newport-monmouthshire.aspx

E-bost: [email protected]

Enw Cyswllt: Becky Williams

Rhif Ffon: 01291 635638