Cyflwyno Bwydydd Solet

Dylid dechrau cyflwyno eich babi i fwyd solet pan fydd eich babi tua 6 mis oed.  

Mae’n gam pwysig iawn yn natblygiad eich plentyn ac yn medru bod yn hwyl i roi cynnig ar flasau  ac ansoddau gyda’ch gilydd.  Mae’r llyfryn isod y mae modd ei lawrlwytho yma yn eich arwain chi drwy’r cyfnod cyffrous hwn fel eich bod yn rhoi'r dechreuad iachus mewn bywyd i’ch babi.  

 

Ar y cychwyn, mae’r ffaith eich bod yn annog eich babi i gyfarwyddo gyda bwyd solet yn fwy pwysig na faint yr hyn sydd yn cael ei fwyta. Byddant dal yn derbyn y maeth sydd angen arnynt o’r llaeth. Nid yw babanod angen tri phryd bwyd y diwrnod ar y dechrau, ac felly, mae modd i chi gynnig bwyd pan fydd hi’n gyfleus i'r ddau ohonoch i ddechrau. Yn raddol, byddwch yn medru cynyddu faint o fwyd sy’n cael ei gynnig a’r amrywiaeth o fywyd, fel bod y babi yn y pendraw yn medru bwyta'r un math o fwyd â gweddill y teulu, er mewn tameidiau llai.  

Am fwy o wybodaeth, siaradwch gyda’ch Bydwraig neu aelod o’r tîm ymwelwyr iechyd neu ffoniwch  Start4Life ar 0845 6064050.