Cyfeiriadur Ysgol Uwchradd

Ysgol Cil-y-coed

(Yn cynnwys unedau anghenion arbennig ar gyfer anawsterau dysgu ysgafn a difrifol)

Mrs S Gwyer-Roberts, Pennaeth 

Ysgol Cil-y-coed Heol Woodstock Cil-y-coed Sir Fynwy NP26 5XA

Ffôn: 01291 426436

[email protected] 

www.Cil-y-coedschool.com

 

Ysgol Cas-gwent

Ms Claire Price, Pennaeth 

Ysgol Cas-gwent Stryd Gymreig Cas-gwent Sir Fynwy NP16 5LR

01291 635777

[email protected] 

www.chepstowschool.net

 

Ysgol Gyfun Brenin Henry VIII

Mrs E Lewis, Pennaeth 

Ysgol Gyfun Brenin Henry VIII Hen Heol Henffordd Y Fenni Sir Fynwy NP7 6EP

01873 735373

[email protected] 

www.kinghenryviiischool.org.uk

 

Ysgol Gyfun Trefynwy

Vaughan Davies, Pennaeth 

Ysgol Gyfun Trefynwy Hen Heol Dixton Trefynwy Sir Fynwy NP25 3YT

01600 775177

[email protected] 

www.monmouthcomprehensive.org.uk

 

 

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Ysgol Uwchradd

Mr E Griffiths, Pennaeth

Ysgol Gyfun Gwynllyw Heol Folly Trefddyn Pont-y-pŵl Torfaen NP4 8JD

Ffôn: 01495 750405

[email protected] 

www.gwynllyw.weebly.com

Category