Cwnselwyr Cymorth Cyfoedion Bwydo o’r Fron Home Start

A ydych angen mwy o help a chyngor ynglŷn â bwydo eich plentyn o’r fron?

Mae Cwnselwyr Cymorth Cyfoedion Bwydo o’r Fron Home Start yn medru cynnig cymorth dros y ffôn neu mae modd iddynt ddod i ymweld â chi yn eich cartref.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch neu e-bostiwch Home Start Sir Fynwy.

Rydych yn rhoi’r dechrau gorau posib i’ch babi, ond ar y daith hon, efallai y bydd angen help neu gymorth arnoch gan weithwyr proffesiynol neu famau eraill.  

Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu i chi gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan, y Gronfa Loteri Fawr, Cyngor Sir Fynwy,  Dechrau’n Deg Sir Fynwy, Prosiect Acorn Sir Fynwy ac mae’n fenter ‘Baby Friendly’.

 

Cyfeiriad Gwefan: http://www.homestartmonmouthshire.org.uk/

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01600 715608