Cwnsea Face 2 Face

Mae cwnsela Teulu Face 2 Face yn wasanaeth cyfrinachol sydd yn darparu cymorth therapiwtig i deuluoedd sydd yn profi trafferthion neu densiynau mewnol, megis straen, ysgariad, newid yn strwythur y teulu neu unrhyw fethiant o ran cyfathrebu  – mae materion fel hyn yn medru arwain at wrthdaro a phroblemau tebyg eraill.  

Drwy drafod ac archwilio, rydym yn helpu teuluoedd i ganfod ffyrdd amgen o fynd i’r afael â thrafferthion a’u cefnogi hwy  yn y broses o wneud newidiadau pan fydd angen.  
 

Ebost: f[email protected]

 

Category