Cry-sis

O’i ddechrau dinod, mae Cry-sis wedi datblygu i fod yn elusen genedlaethol uchel ei pharch.
Mae’r amcanion gwreiddiol yn aros, sef 'i fod yn effeithlon ac effeithiol wrth ddarparu hunan gymorth a chefnogaeth i deuluoedd gyda babanod sy’n crio’n ormodol, yn ddigwsg ac anodd'.

I gyflawni hyn mae Cry-sis yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol ar y ffôn sydd ar gael i alwyr bob diwrnod o’r flwyddyn rhwng 9.00am a 10.00pm.

Mae galwyr yn cael eu cyfeirio at aelod gwirfoddol hyfforddedig sydd wedi cael profiad personol o broblemau crio a chysgu o fewn eu teulu eu hunain.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.cry-sis.org.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 08451 228 669

Category