Credydau Treth

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi wybod am y Credyd Treth Gwaith, Credydau Treth Plan a'r elfen Gofal Plant ar wefan gov.uk.

Gallech gael Credyd Treth Gwaith os ydych:
yn 16 oed neu drosodd
yn gweithio nifer benodol o oriau yr wythnos
yn cael talu am y gwaith a wnewch (neu y disgwyliwch ei wneud) ond mae'ch incwm yn is na lefel arbennig

Swm sylfaenol Credyd Treth Gwaith yw hyd at £1,920 y flwyddyn - gallech gael mwy (neu lai) yn dibynnu ar eich amgylchiadau a'ch incwm.

Gallech gael  Credyd Treth Plant am bob plentyn yr ydych yn gyfrifol amdanynt os ydynt:
dan 16
dan 20 ac mewn addysg neu hyfforddiant gymeradwy

Nid oes angen i chi fod yn gweithio i hawlio Credyd Treth Plant.

Cewch arian am bob plentyn sy'n cymhwyso ac ni fydd Credyd Treth Plant yn effeitiho ar eich Budd-dal Plant.
Mae faint a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Llinell gymorth Credyd Treth Gwaith a'r Credyd Treth Plant -  0345 400 3900. 


Cyfeiriad Gwefan: www.gov.uk/taxcredits

Category