Cors Magwyr

Mae gweithgareddau yng Nghors Magwyr ar gyfer rhieni, plant, meithrinfeydd, grwpiau chwarae, ysgolion a mwy.

Llwybrau cyn-ysgol, traed yn y ffos, bwystfilod bach, darganfod planhigion a choed, elyrch, picnic Arth Fach a llawer mwy.

Mae Cors Magwyr yn cynnal dyddiau agored a digwyddiadau hwyl yn rheolaidd

Dyddiau Blynyddoedd Cynnar a gweithgareddau diwrnodau Hyfforddiant mewn Swydd hefyd ar gael.

I wneud ymholiad neu archebu, cysylltwch â Chors Magwyr.

Cyfeiriad: Whitewall, Magwyr, Sir Fynwy, NP26 3

 

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01633 889048