Cei Goetre

Mae Cei Goetre yn rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cei Goetre yw canolfan wybodaeth Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ac mae'n safle wyth erw hardd.

Dewch i ddarganfod 200 mlynedd o dreftadaeth ddiwydiannol, ymweld â'r siop anrhegion, oriel a siop goffi. Gallwch hefyd ddod a gweld a bwydo'r pysgod yn y marina a llogi cychod cul.

Mae Cei Goetre yn:

Cei Goetre, Llanofer, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9EW

 

Cyfeiriad Gwefan: www.goytrewharf.com/

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01873 880516