Castell Gwyn

Mae'r Castell Gwyn yn un o'r Tri Chastell, sef y Castell Gwyn, Ynysgynwraidd a Grysmwnt, ac ef sydd yn y cyflwr gorau. Mae tyrrau crwn grymus wrth ganol y castell.

Cyfeiriad y Castell Gwyn yw:

Ger y Fenni

Y Fenni

Sir Fynwy

NP7 8UD

 

Rhif Ffon: 01600 780380