Castell Cas-gwent

Mae Castell Cas-gwent yn 1 Stryd y Bont, Cas-gwent, NP16 5EY

Ffôn: 01291 624065

Oriau Agor: Gwanwyn - 9:30am - 5pm

Haf - 9:30am - 6pm

Hydref - 9:30am - 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Costau mynediad: Oedolyn - £4.50, Teulu - £13.50 (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16) Dan 16 - £3.40

Mae gan Gas-gwent y drysau castell hynaf yn Ewrop. Maent yn bren i gyd ac yn 800 mlwydd oed. Roedd y drysau hyn yn y brif fynedfa tan 1962, ond cânt yn awr eu cadw'n ddiogel mewn arddangosfa ar y safle. Mae'r holl safle yn wers mewn hirhoedledd. Rhwng tua 1067 hyd at 1690, roedd y castell yn newid ei ymddangosiad wrth i ffasiynau newid mewn pensaernïaeth filwrol.

 

Rhif Ffon: 01291 624065