Cart Losin Sweet Time

Gellir hurio cart losin hen ffasiwn Sweet Time ar gyfer unrhyw ddigwyddiad neu achlysur arbennig:

- bedyddiadau

- priodasau (rydym hefyd yn cynnig pecyn ffafrau priodas)

- pen-blwyddi

- digwyddiadau elusennol

- ffeiriau crefft

- partïon tymhorol

- dathliadau

- a llawer mwy

 

Perffaith er mwyn difyrru'ch gwesteion!

Mae'r cart ar gael i'w hurio ar ei ben ei hun neu fe bwffe melys. Gellir newid y canopi i gyd-fynd ag unrhyw thema lliw. Mae Sweet Time yn ceisio gwneud y cart hwn mor berffaith â phosib i chi.

 

Cyfeiriad: Sweet Time Candy Cart Facebook Page

Ebost: [email protected]

Enw Cyswllt: Sarah Jeffs

Rhif Ffon: 07927 603217