Canolfannau Cyswllt Plant

Mae canolfannau cyswllt plant yn lleoedd niwtral lle gall plant teuluoedd sydd wedi gwahanu fwynhau cyswllt gyda'u rhieni nad ydynt yn byw gyda nhw a weithiau berthnasau eraill, mewn amgylchedd cysurus a diogel. Mae dros bedair mil o wirfoddolwyr a staff yn gweithio yn y canolfannau hyn ac mae dros 17,000 o blant yn eu defnyddio bob blwyddyn.

Caiff gwasanaethau cyswllt plant eu dosbarthu yn ddau gategori neilltuol, a'u cefnogi a'u goruchwylio, fel y gellir cyfeirio teuluoedd i amgylchedd a lefel cefnogaeth priodol.

Mae canolfan gyswllt plant bresennol Sir Fynwy yn y Fenni - mae ar agor bob bythefnos ar ail a phedwerydd dydd Sadwrn y mis. Medrir cael gwybodaeth am gael mynediad i'r gwasanaeth hwn gan Allan Thomas yn [email protected]

Mae manylion canolfannau cyswllt plant ar gael ar wefan Cymdeithas Genedlaethol Canolfannau Cyswllt Plant (NACCC). 

 

 

Cyfeiriad Gwefan: www.naccc.org.uk