Canolfan Trecio Grange, Y Fenni

Mae Canolfan Trecio Grange yng Nghapel-Y-Fin, Y Fenni, NP7 7NP.

Mae gweithgareddau yn cynnwys trecio merlod i’r sawl sydd heb roi cynnig ar hyn o’r blaen ac unigolion mwy profiadol. Mae trecio  yn ystod y dydd, seibiannau byr a hir hefyd ar gael – sydd yn cynnwys llety gwersylla neu beidio.

Mae’r sawl sydd ym marchog yn cael eu hannog i gymryd diddordeb yn y broses o ofalu am y ceffylau gan fod hyn yn arwain fel arfer at farchogaeth well. Bydd y teithiau trecio yn eich arwain dros frig y mynyddoedd, drwy goedwigoedd, heibio rhaeadrau, yn ymweld â chronfeydd dŵr, a llawer iawn o fannau prydferth naturiol.  

 

Cyfeiriad Gwefan: www.grangetrekking.co.uk

Rhif Ffon: 01873 890215