Canolfan Plant Serennu

Canolfan Plant Serennu, Cwrt Camlas, High Cross, Tŷ-du, Casnewydd, NP10 9LY
Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Iau 8:30am i 5:00pm, Dydd Gwener 8:30am i 4:30pm  
Agorwyd Canolfan Plant Serennu yn Ebrill 2011. Mae’r ganolfan wedi ei hadeiladu’n bwrpasol ac yn darparu gofal, triniaeth a gweithgareddau i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau a thrafferthion datblygiadol o Gasnewydd, De Sir Fynwy a De  Torfaen.  
Un o brif fanteision Serennu yw’r driniaeth, gofal, gwybodaeth, gwasanaethau ymgynghori a hamdden sydd oll yn cael eu darparu o dan un to. Mae hyn yn hwyluso’r baich ar deuluoedd unigol ac yn darparu cysondeb o ran y gofal sydd yn cael ei roi i blant. 
Y brif egwyddor ar gyfer Serennu yw sicrhau fod plant a’u teuluoedd o’r holl gymunedau yn cael eu cefnogi’n llawn er mwyn cymryd rhan mewn profiadau plentyndod gwerthfawr a’n cael mynediad at yr un cyfleoedd, profiadau bywyd, gwasanaethau a chyfleusterau cymunedol, yn union fel plant a theuluoedd eraill. 
Mae cyfleusterau’r ganolfan yn cynnwys:

 • Ystafelloedd ymgynghori amrywiol fel bod pediatregwyr yn medru cynnal clinigau
 • Cyfleusterau  hydrotherapi sydd wedi eu hadeiladu’n bwrpasol
 • Cyfleusterau campfa ar gyfer unigolion  a grwpiau  
 • Ystafelloedd triniaeth  ar gyfer grwpiau sgiliau pêl-droed a beiciau
 • Ystafell dechnoleg arbenigol
 • Cyfleusterau clywedol a lleferydd ac iaith arbenigol
 • Cyfleusterau i deuluoedd a brodyr/chwiorydd
 • Cyfleusterau Plastro, ‘splinting’ ac ‘orthotig’
 • Swît ADL er mwyn asesu’r potensial ar gyfer byw â chymorth a byw’n annibynnol  
 • Ystafelloedd  triniaeth llai ar gyfer triniaethau unigol
 • Cyfleusterau hyfforddi i ddefnyddio cadair olwyn
 • Cyfleusterau hamdden a chwarae gan gynnwys Multi Use Games Area (MUGA) 
    Nid yw Serennu’n ymwneud â’r driniaeth y bydd plant a phobl ifanc yn derbyn; mae’r ganolfan hefyd yn darparu gwasanaethau ar gyfer y teuluoedd er mwyn diwallu anghenion rhieni hefyd.   Drwy gyfrwng y cyfleusterau  MediCinema a hamdden, bydd y ganolfan yn helpu teuluoedd  i gymdeithasu a mwynhau ystod o weithgareddau mewn awyrgylch cefnogol.  
 •  
 • Mae yna ystod o weithgareddau a digwyddiadau hefyd yn cael eu cynnal ar gyfer  plant, eu brodyr/ chwiorydd a theuluoedd yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys grwpiau i blant bach, sesiynau chwarae, gweithgareddau chwaraeon a llawer iawn mwy. Am fwy o  wybodaeth am y gweithgareddau yma, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Hayley Jenkins drwy e-bostio [email protected] neu ar 01633 748902