Canolfan Gyfreithiol Plant 


Cyngor cyfreithiol am ddim ar gyfraith a pholisi Lloegr sy’n effeithio ar blant a theuluoedd.
 
Mae Canolfan Gyfreithiol Plant yn darparu gwybodaeth, cyngor a chynrychiolaeth am ddim i blant a’u teuluoedd a gofalwyr yn ogystal ag ymgynghoriad rhyngwladol gyfraith plant a hawliau plant. .
 
Llinell gymorth yn agored ddydd Llun - Gwener 8am - 8pm

 

Cyfeiriad Gwefan: www.childrenslegalcentre.com

Rhif Ffon: 0345 345 4345