Canolfan Gweithgareddau a Chanŵio Trefynwy

Mae nifer sylweddol o ganŵod a chaiacau modern a safon uchel ar gael i’w hurio ac yn rhoi’r cyfle i chi fwynhau ar hyd Afon Gwy a darganfod hyfrydwch Dyffryn Gwy; gyda Chanolfan Canŵod   Trefynwy, mae modd i chi fynd y canŵ am 100 milltir, a hynny o Glas-ar-Wy, y Gelli Gandryll, Henffordd, Hoarwithy, Rhosan ar Wy, Kerne Bridge yn Goodrich, Symonds Yat neu Drefynwy neu cyn belled â Thyndyrn neu i Gas-gwent lle y mae’r Afon Gwy yn cwrdd eto â’r Afon Hafren ar ôl  iddynt ddechrau gyda’i gilydd ym mynyddoedd Cymru.  

Mae modd hurio amryw o ganŵod a chaiacau sydd yn addas ar gyfer sawl person, a hynny am gyfnodau byr neu am sawl diwrnod, a bydd hyn yn eich galluogi i fwynhau’r profiad gwych ar yr Afon Gwy gan roi diwrnod llawn hwyl i bawb.

Mae’r sawl sydd yn aros am sawl diwrnod hefyd yn medru hurio tipi; mae modd i ni drefnu hyn.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.monmouthcanoe.co.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01600 716083