Canolfan Awyr Agored Gwent

Mae Canolfan Awyr Agored Gwent yn cynnig ystod o brofiadau awyr agored a gweithgareddau amgylcheddol i ddisgyblion sydd yn mynd yn anoddach o ran her wrth iddynt fynd drwy’r ysgol. Mae’n adlewyrchu ystod eang o’r Cwricwlwm Cenedlaethol, cyrsiau Lefel A/ TGAU a datblygiad personol a chymdeithasol.  

Yn ogystal â bod yn agos  at afonydd, ogofeydd a mynyddoedd, mae gan y canolfannau nifer o gyfleusterau ar y safleoedd yn cynnwys llety o safon dda, cyrsiau rhaffau uchel, wal ddringo dan, safle ysgolion coedwigoedd, cyfleusterau gwersylla, heriau datrys problem a chyrsiau cyfeiriannu, beicio mynydd, gweithgareddau gyda’r hwyr, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol, canŵio a wal ddringo a phartïon pen-blwydd a llawer iawn mwy.

Mae Canolfannau Awyr Agored Gwent wedi eu lleoli yn:

Canolfan Awyr Agored Gilwern, Lôn Tŷ Mawr, Gilwern, Y Fenni, NP7 0EB

Canolfan Awyr Agored  Parc Hilston, Newcastle, ger Trefynwy, NP25 5NY

Canolfan Awyr Agored Talybont, Yr Hen Orsaf, Heol yr Orsaf, Talybont On Usk, Powys, LD3 7YP

 

Cyfeiriad Gwefan: www.gwentoutdoorcentres.org.uk

Rhif Ffon: 01600 750221