Canolfan Aml-Asiantaeth Sir Fynwy (MAC) a Gwasanaeth Cam-drin Domestig (MODUS)

Mae Canolfan Aml-asiantaeth Sir Fynwy (MAC) yn cydleoli ystod o wahanol asiantaethau i sicrhau y gall rhai sy'n dioddef cam-drin domestig fynychu'r ganolfan a chael gwybodaeth a chyngor arbenigol, diogel a chyfrinachol.

Mae'r asiantaethau sy'n darparu gwasanaeth o'r Ganolfan ar hyn o bryd yn cynnwys:

Cymorth i Fenywod - cynnig lloches, Rhaglen Rhyddid, therapi chwarae a mentora gwrywod

Llamau - cynnig cefnogaeth i bobl agored i niwed, yn cynnwys rhai gydag anghenion cymhleth, yn cynnwys tai, ymyriad argyfwng, cefnogaeth barhaus fel y bo angen ar gam-drin domestig

Mae Cyfryngu Gwent yn cynnig eu gwasanaethau o Ganolfan Aml-asiantaeth Sir Fynwy ar gyfer y rhai sydd angen cyfryngu mewn gwahanu teulu neu ysgaru

Tylino Shiatsu - ar gyfer y cleientiaid hynny a gefnogir ar hyn o bryd gan un o asiantaethau'r Ganolfan, a dosbarth ymarfer QiGong sydd ar agor i bawb (ar ddyddiau Mawrth).

Mae'r Ciosg hefyd ar gael i bob aelod o'r cyhoedd sydd angen iddynt wneud cynnig am gartref ond nad oes ganddynt fynediad i'r rhyngrwyd. Mae hyn yn wasanaeth am ddim sydd ar gael i'r cyhoedd.

Mae'r Ganolfan Aml-asiantaeth hefyd yn cynnig cynghorydd annibynnol ar gam-drin domestig, cyfreithiwr lleol, Cymorth i Ddiddoefwyr a Heddlu Gwent.

Mae Gwasanaeth Alcohol Kaleidoscope yn seiliedig yn y ganolfan 2-3 gwaith y flwyddyn. Mae 2 gynghorydd gwirfoddol ar gael.

Gwasanaeth Cyngor Arian

Mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Sir Fynwy (MODAS) yn cynnig cefnogaeth yn y maes ym mhob rhan o'r sir.

Mae Canolfan Aml-asiantaeth Sir Fynwy yn agored i bawb am gyngor a chefnogaeth p'un ai ydynt wedi eu hatgyfeirio gan asiantaeth ai peidio.

 

Cyfeiriad: 26a Monk Street, Y Fenni, NP7 5NP


Ebost: [email protected]
 

Rhif Ffon: 01873 733590