Canolfan Abbey Mill Valley

Mae Abbey Mill yn fusnes teulu annibynnol sydd wedi hen ennill ei blwyf ac a fu'n masnachu ym mhentref Tyndyrn am y 60 mlynedd ddiwethaf. Mewn golygfeydd godidog ar lannau'r Afon Gwy ar safle melin wreiddiol Abaty Tyndyrn, a sefydlwyd yn 1131, mae Abbey Mill yn cynnig lleoliad hamddenol ar gyfer eich mwynhad.

Dewch i weld y rhaeadr, edrych ar y brithyll a siopa a phori drwy'r 5 siop neilltuol wahanol yn adeiladau'r Hen Felin. Edmygwch sgil ac amynedd aelodaeth Cymdeithas Crefftau Dyffryn Gwy yn dangos y crefftau unigol i chi. Yna cymerwch egwyl yn ein Siop Goffi a Bwyty cyfeillgar sy'n adnabyddus yn yr ardal am ansawdd a gwerth.

Mae Abbey Mill ar agor drwy'r flwyddyn heblaw am Ddydd Nadolig a Gŵyl San Steffan. Gellir agor yn ystod y min nos drwy drefniant ymlaen llaw.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.abbeymill.com

E-bost: [email protected]

Rhif Ffon: 01291 689288