Cacennau am ddim i blant y Fenni

Gwasanaeth cymunedol nid er elw yw Free Cakes For Kids UK sy'n helpu teuluoedd dan anfantais economaidd neu gymdeithasol i ddarparu cacen pen-blwydd ar gyfer eu plentyn pan fyddant yn cael trafferth i wneud hynny fel arall.

Mae Free Cakes For Kids UK yn gweithio ar y cyd â phrosiectau cymunedol eraill, elusennau a sefydliadau yn y Fenni sydd eisoes yn gweithio gyda'r bobl hynny a fyddai'n buddio o'r gwasanaeth hwn.

Mae tîm o bobyddion gwirfoddol sy'n ymateb i geisiadau unigol wrth iddynt gyrraedd. Maen nhw'n pobi yn eu cartrefi eu hunain a byddant yn dod â'r gacen atoch mewn pryd ar gyfer pen-blwydd y plentyn.

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim ac yn gwbl gyfrinachol a bydd Free Cakes for Kids UK yn gwneud eu gorau i ymgorffori hoff thema neu arddull y plentyn yn y gacen.

Mae unrhyw deulu sydd dan anfantais yn gymdeithasol neu'n economaidd i'r fath graddau y byddent yn cael anhawster yn darparu cacen ar gyfer eu mab neu ferch ar eu pen-blwydd, neu unrhyw blentyn na fyddai'n derbyn cacen oddi wrth eu rhieni neu ofalwyr fel arall, yn debygol o fod yn gymwys am gacen oddi wrth Free Cakes for Kids UK.

Gellir gwneud atgyfeiriadau trwy weithiwr cymorth trwy'r prosiect y mae gan y teulu neu blentyn gyswllt gyda.

Cyfeiriad: www.freecakesforkids.org.uk/

Ebost: [email protected]

Enw Cyswllt: Lesley Ball

Rhif Ffon: 01873 840703