Byw yng Nghymru: Dysgu Cymraeg

Lwrlwythwch y daflen isod gan Lywodraeth Cymru am ddysgu Cymraeg. Mae’n cynnwys poster sy’n dangos y wyddor Gymraeg fel bod modd i chi ei ddefnyddio gyda’ch plentyn.