Byw Heb Ofn

Un o wefannau Lywodraeth Cymru yw Byw Heb Ofn sy'n darparu gwybodaeth a chyngor ar gyfer y rhai sy'n dioddef cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.
 
Mae'r wefan yn adnodd pwysig hefyd ar gyfer Llinell Gymorth Byw Heb Ofn sy'n cael ei rheoli gan Cymorth i Ferched Cymru, ond sy'n cael ei chyllido'n llawn gan Lywodraeth Cymru.
 
Llinell gymorth yw hon yn bennaf ar gyfer y rhai sy'n dioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol, ond gallwch ffonio ynglŷn ag unrhyw fath o drais yn erbyn menywod a byddant yn eich cyfeirio at wasanaeth yn eich ardal. Fel arall, gallwch ffonio un o'r llinellau cymorth cenedlaethol ar gyfer Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Trais ar sail Anrhydedd/Priodas dan Orfod a Chaethwasiaeth sydd i'w gweld ar y wefan hon.

 

Cyfeiriad Gwefan : http://livefearfree.gov.wales

E-bost : [email protected]

Rhif Ffon : 0808 8010 800

Category