Bipolar UK

Mae Bipolar UK yn elusen genedlaethol sy’n cefnogi unigolion, eu teuluoedd a gofalwyr, gydag anhwylder deubegwn, cyflwr dinistriol sy’n cael ei gamddeall yn helaeth. Eu nod yw galluogi pobl sy’n cael eu heffeithio gan y cyflwr (sydd hefyd yn cael ei adnabod fel iselder gorffwyll) i gymryd rheolaeth o’u bywydau trwy:
 
Gefnogi a datblygu cyfleoedd hunangymorth ar gyfer pobl a effeithir gan anhwylder deubegwn;
 
Ehangu a datblygu’r gwasanaethau gwybodaeth am y cyflwr;
 
Dylanwadu ar welliannau i’r driniaeth a’r gwasanaethau i hyrwyddo adferiad;
 
Eiriol yn erbyn gwahaniaethu a hyrwyddo cynhwysiant a hawliau pobl sy’n cael eu heffeithio gan y cyflwr deubegynol.
 
Mae Bipolar UK yn gweld cleientiaid yng Nghanolfan Aml-asiantaeth Sir Fynwy  yn y Fenni trwy apwyntiad, gyda’r sesiynau’n cael eu rhedeg gan gwnselwyr gwirfoddol.


 

Cyfeiriad Gwefan: www.bipolaruk.org.uk/

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01633 244244

Category