Baby & Us - KG Hypnobirthing

Cyn dechrau, llongyfarchiadau am eich beichiogrwydd a chroeso i Baby & Us. 

Rydw i’n credu y dylai pob mam edrych ymlaen at enedigaeth ei phlentyn, ac mae’n hollol bosib mwynhau beichiogrwydd heb ofn a phryder am roi genedigaeth. 

Anna ydw i, mam i ddau ac Ymarferydd Hypnoenedigaeth KG Cymwysedig. 

Rhaglen paratoi am enedigaeth gyflawn yw Hypnoenedigaeth KG. Trwy fynychu’r cwrs Hypnoenedigaeth KG llawn o 10 awr a thrwy ymarfer yr hyn yr ydych yn ei ddysgu dros yr wythnosau a misoedd i ddod, byddwch yn gwella'r tebygolrwydd o enedigaeth dawel, gyfforddus lle'r ydych yn teimlo rheolaeth dros y penderfyniadau'r ydych yn eu cymryd. Byddwch yn dod yn fwy hyderus ac yn ymddiried yn eich corff a’ch babi. 

Mae rhai o’r pynciau sy’n cael eu cynnwys yn y cwrs fel a ganlyn:
Technegau Anadlu
Cadarnhadau Genedigaeth
Ymarferion ymlacio dwfn
Tylino a dychmygiadau
System Nerfol Ymatebol a Pharaymatebol
Rhyddhau ofn ac adeiladu hyder
Proses ffisiolegol genedigaeth
Safle’r Babi am Enedigaeth
Gwybodaeth ynglŷn â’ch dewisiadau am enedigaeth
Rhan Partner yr Enedigaeth
Camau Esgor

Trwy ymarfer gyda'i gilydd, mae cyplau’n cryfhau eu cysylltiad wrth iddyn nhw weithio gyda’i gilydd i gyflawni genedigaeth bositif. Mae hypnoenedigaeth hefyd yn gwella’r cysylltiad rhwng y fam, y tad a’r babi’n sylweddol. Mae pwysigrwydd cysylltiad croen i groen cynnar a bwydo ar y fron hefyd wedi’u cynnwys yn y cwrs yma, a sut y mae buddion hypnoenedigaeth yn para nid yn unig yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth ond y tu hwnt.
 

 

Cynhelir cyrsiau yma: Canolfan Gymunedol Y Fenni, Stryd y Parc, Y Fenni, NP7 5YB.  Cyrsiau penwythnos ar gael yn ogystal. 

Cost: £235 fesul cwpl

Cyswllt: Anna Guzzo

Gwefan: www.babyandushypnobirthing.co.uk  

Ebost:  [email protected] 

Ffôn: 07590 817832