Babanod Sydd Wedi Cleisio

Os ydych wedi derbyn y daflen hon, mae gweithiwr proffesiynol megis ymwelydd iechyd, meddyg, bydwraig, gweithiwr cymdeithasol neu heddwas wedi nodi fod yna glais ar eich plentyn sydd angen ei ymchwilio ymhellach.  

 

Mae unrhyw weithiwr proffesiynol sydd yn sylwi ar gleisiau ar blentyn na sydd yn medru symud o gwmpas eto yn gorfod ystyried atgyfeirio’r plentyn i’r Adran Gwasanaethau Plant (Gwasanaethau Cymdeithasol). Mae hyn yn sgil y ffaith ei fod yn anarferol i blentyn na sydd yn  cropian neu’n cerdded yn annibynnol i gael clais... darllenwch mwy yn y daflen y mae modd ei lawrlwytho isod.