Atal Damweiniau Ymhlith Plant

Yr Ymddiriedolaeth  Atal Damweiniau Ymhlith Plant (Child Accident Prevention Trust) (CAPT) yw’r brif elusen yn y DU sydd yn gweithio tuag at leihau’r nifer o blant a phobl ifanc sydd yn cael eu lladd, yn dioddef anabledd neu’n cael eu niweidio’n ddifrifol mewn damweiniau.
 
Mae yna wybodaeth ar gael ynglŷn â sut i gadw eich plentyn yn ddiogel, boed yn y cartref, yn yr ardd neu ar yr heol. Ewch i ganfod sut i’w hatal rhag disgyn, llosgi a  sgaldio a pheryglon bob dydd. Rhowch gynnig ar y cwis ar-lein, darllenwch y taflenni ffeithiau a chymerwch ran yn Wythnos Diogelwch Plant. 

 

Cyfeiriad Gwefan : www.capt.org.uk/

E-bost: [email protected]

Rhif Ffon: 020 7608 3828

Category