Amgueddfa a Chastell y Fenni

Mae Amgueddfa a Chastell y Fenni ar Stryd y Castell, yn agos at ganol tref y Fenni.

Mae Amgueddfa'r Fenni ar dir olion hen gastell Normanaidd, lle gallwch fwynhau picnic yn ystod yr haf a mynd am dro cyflym ar ddyddiau oerach.

Mae gweithgareddau i deuluoedd yn cynnwys Ymchwilwyr Castell a Phecynnau Cefn i'ch helpu i ddarganfod mwy am y castell.

Cynhelir gweithdai a digwyddiadau ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn.

Mae mynediad am ddim, ar wahân am rai digwyddiadau arbennig - ffoniwch am fanylion os gwelwch yn dda.

 

Cyferiad Gwefan: www.abergavennymuseum.co.uk

E-bost: [email protected]

Rhif Ffon: 01873 854282