Amgueddfa Cas-gwent

Amgueddfa Cas-gwent:

Cyfeiriad: Amgueddfa Cas-gwent, Tŷ Gwy, Stryd y Bont, Cas-gwent, NP16 5EZ

Cyfleusterau'n cynnwys:

  • Arddangosfeydd arbennig rheolaidd

  • Gweithdai a gweithgareddau

  • Cwisiau a dalenni gwaith ar gyfer plant

  • Cyfleusterau arbennig ar gyfer ymweliadau addysgol a grŵp

  • Siop yr Amgueddfa

  • Mynediad i'r llawr daear a thoiled ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn

  • Meysydd parcio gerllaw

Amserau agor (yn cynnwys Gwyliau Banc):

Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Hydref

Llun - Sadwrn 11am - 5pm

Sul 2pm - 5pm

Gorffennaf, Awst, Medi

Dyddiol 10.30am - 5.30pm

Tachwedd, Rhagfyr, Ionawr, Chwefror

Dyddiol 11am - 4pm

 

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01291 625981