Ailgylchu Cymunedol i Gartrefi

Mae Ailgylchu Cymunedol i Gartrefi yn cefnogi trigolion Sir Fynwy i gymryd rhan mewn amryw gynlluniau ailgylchu yn y cartref, gan gynnwys:
 
Gwasanaeth Casglu Swmp (mewn partneriaeth â Chyngor Sir Fynwy) - Mae unrhyw ddodrefn nad sy'n addas i'w ail-ddefnyddio yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ei gydrannau, felly nid oes angen i'r dodrefn gael labeli tân er mwyn cael eu casglu. Mae angen gadael y dodrefn tu allan a'i orchuddio, er mwyn cael ei gasglu. Mae hyn yn ei amddiffyn o'r glaw ac yn caniatáu i wirfoddolwyr ei gario'n hawdd ac yn caniatáu i ni ei ailgylchu neu ai ailddefnyddio. Gellir gwrthod casglu dodrefn sy'n rhy wlyb. Rhaid talu ffi casglu - £12 ar gyfer hyd at 3 eitem, hyd at £51 ar gyfer 8 eitem.
 
Gollwng Eitemau - Gellir gollwng eitemau cartref (ac eithrio rhewgelloedd, setiau teledu neu gyfrifiaduron) yn Y Capel, Yr Hen Wyrcws, Union Road West, Y Fenni, NP7 7RL rhwng 9am a 4pm Dydd Llun i Ddydd Sadwrn. (Ffoniwch ymlaen llaw os ydych yn dod â llawer o eitemau.)
 
Clirio Tai - clirio tai yn gyfan gwbl neu'n rhannol, gwasanaeth casglu swmp syml i bobl sydd eisiau gostwng y gost o glirio. Bydd eitemau a gesglir o Glirio Tai yn cael eu hailgylchu ble fo'n bosib.
 
Cynllun Caledi - Yn helpu pobl sydd wedi cael eu gadael mewn sefyllfa o argyfwng neu'n ddigartref heb unrhyw fodd o ddodrefnu cartref.
 
Addysg - Yn hyrwyddo lleihau gwastraff trwy ailddefnyddio ac ailgylchu i'r cyhoedd yn gyffredinol yn Sir Fynwy.
 
Ystafell Arddangos ar y Safle - Yn gwerthu dodrefn fforddiadwy am brisiau rhesymol.
 
Gwirfoddoli -  Mae gwirfoddolwyr yn dod o gefndiroedd agored i niwed ac yn dysgu sgiliau newydd megis logisteg, gweinyddiaeth a gwasanaethau cwsmeriaid.


 
 

Cyfeiriad www.hmcrecycling.co.uk

Enw Cyswllt: Rob Davies, Assistant Manager

Rhif Ffon : 01873 857618

Category