Affordable Bouncy Castle (ABC)

Cestyll gwynt i blant yng Nghas-gwent, Cil-y-Coed, Casnewydd, Caerdydd, Cwmbrân, Tŷ-du a'r ardaloedd cyfagos.

Mae cestyll gwynt yn ffordd wych o ddifyrru'r plant yn ystod parti pen-blwydd, barbeciw, priodas neu fedydd, grwpiau chwarae, mwy na lai unrhyw ddigwyddiad ble mae angen difyrru plant.

Nifer o eitemau pwmpiadwy ar gael i'w llogi, mae'r Ffrâm A fach a'r Castell Bocs yn dda ar gyfer lleoliadau llai tra bod y Ffrâm A fwy a'r Castell â Sleid yn berffaith ar gyfer lleoliadau mwy.

Prisiau: £45 - £50 fesul eitem.

Cyfeiriad: https://abchire.wixsite.com/bouncycastlehire

Facebook Page

Rhif Ffon: 07763 882942 / 01633 411245