Adoption UK Cymru

Gwybodaeth am fabwysiadu yng Nghymru a'r gefnogaeth mae Adoption UK yn gallu ei darparu i unrhyw berson yng Nghymru sydd wedi mabwysiadu neu sy'n dymuno mabwysiadu.
 
Mae Llinell Gymorth Adoption UK Cymru ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 11am i 1pm ar 02920 232221. Codir cyfraddau safonol y DU ar gyfer y galwadau.
 
Ar adegau eraill, ffoniwch Linell Gymorth genedlaethol Adoption UK ar 0844 8487900 (Dydd Llun i ddydd Gwener, 10am i 4pm).

Cyfeiriad: Adoption Uk Wales

Rhif Ffon: 02920 232221