Adeiladu Teuluoedd Cryf (TAF)

Yn seiliedig ar asesiad o gryfderau ac anghenion teulu, mae'r tîm Adeiladu Teuluoedd Cryf yn darparu rhaglenni hyblyg o ymyriad ar gyfer plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn Sir Fynwy sydd angen cefnogaeth gyda pherthynas teuluoedd, meithrin hyder a hunan-barch, rhianta a rheoli ymddygiad.

Mae'r rhaglen Adeiladu Teuluoedd Cryf yn rhan o Teuluoedd y Gyntaf ac mae'n cynnwys llenwi asesiad - dyrennir Gweithiwr Cefnogaeth Teulu i'r teulu a bydd yn llenwi'r asesiad hwn gyda'r teulu fel y gallant gael mynediad i gefnogaeth ar gyfer eu plentyn a/neu deulu. Caiff yr ymyriad ei deilwra i ddiwallu anghenion y teulu ac mae'n parhau am 12 wythnos. Mae hefyd yn canolbwyntio ar gyflwyno ymyriad therapiwtig (h.y. gwaith uniongyrchol) yn seiliedig ar yr anghenion a ddynodwyd gan y teulu.

Mae hwn yn wasanaeth am ddim i unrhyw un ei ddefnyddio ac i gyfeirio eu hunain ato.

 

Enw:  Carolann Young

Rhif Ffon: 01633 644152