Addysg cyfrwng Cymraeg

Mae addysg cyfrwng Cymraeg yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc gyflawni rhuglder yn yr iaith Gymraeg trwy astudio ystod eang o bynciau a disgyblaethau yn Gymraeg. Bydd sgiliau Saesneg eich plentyn hefyd yn cael eu datblygu mewn gwersi Saesneg a thrwy gael profiad o ran agweddau o’r cwricwlwm yn Saesneg.

Rydym yn cynnal dwy ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn y Fenni (Ysgol Gymraeg Y Fenni) ac yng Nghil-y-Coed (Ysgol Y ffin)

Ar gyfer addysg uwchradd, rydym wedi datblygu cysylltiadau agos gydag awdurdodau cyfagos, yn benodol Cyngor Sir Torfaen gydag Ysgol Gyfun Gwynllyw. Golyga hynny bod addysg cyfrwng Cymraeg ar gael ar lefel uwchradd i blant o fewn ein sir. Bydd ysgol uwchradd newydd hefyd yn agos yng Nghasnewydd ar safle cyfredol Ysgol Uwchradd Dyffryn ar gyfer disgyblion yn byw yn ne’r sir ac yn mynychu Ysgol Y Ffin.

Ar gyfer y plant sy’n dymuno derbyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg bydd trafnidiaeth ar gael am ddim o’u cartref i’r sefydliad addysg cyfrwng Cymraeg agosaf.

Mae taflen wedi cael ei chynhyrchu o’r enw “dwyieithog o’r cychwyn” i ddarparu gwybodaeth i rieni sy’n ystyried Addysg Cyfrwng Cymraeg.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghymru ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Ysgol Gymraeg Y Fenni

Ysgol gynradd gymunedol (ystod oedran 4 oed i 11 oed)

Ms S McGuiness, Prifathrawes

Ysgol Gymraeg Y Fenni St Davids Road Y Fenni Sir Fynwy NP7 6HF

Ffôn: 01873 852388

E-bost: [email protected]

 

Ysgol Y Ffin

Ysgol gynradd gymunedol (ystod oedran 4 oed i 11 oed)

Mr J Hallett, Prifathro Dros Dro

Ysgol Y Ffin Sandy Lane Cil-y-Coed Sir Fynwy NP26 4NA

Ffôn: 01291 420331

E-bost: [email protected]

 

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Ysgol uwchradd

Mr E Griffiths, Prifathro

Ysgol Gyfun Gwynllyw Folly Road Trevethin Pont-y-pŵl Torfaen NP4 8JD

Ffôn: 01495 750405

E-bost: [email protected]

 

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

Ysgol uwchradd

Safle Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon
Rhodfa Brynglas
Brynglas
Casnewydd
NP20 5QS

Ffon: 01633 851614

Ebost: [email protected]

 

Category