Abaty Tyndyrn

Bu ymwelwyr yn heidio at lan yr afon yn Nyffryn Gwy coediog am gannoedd o flwyddyn i edmygu urddas a harddwch Tyndyrn.

Mae apêl y tŷ crefyddol eithriadol hwn, yr abaty canoloesol yn y cyflwr gorau yng Nghymru, yn parhau mor gryf ag erioed. Mae'n cynnwys cynllun mawreddog a manylion pensaernïol cain iawn.

Mae cragen yr abaty yn agored i'r awyr bron i'w holl uchder, yn enghraifft ardderchog o arddull addurnedig astrus pensaernïaeth Gothig. Mae ymwelwyr bob amser yn ffoli ar y ffenestri enfawr gyda'u rhwyllwaith cain  a chyfoeth o fanylion addurnol a ddangosir yn y waliau, drysau a'r bwâu uchel.

Cyfeiriad: Abaty Tyndyrn, Tyndyrn, ger Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 6SE

Prisiau: Oedolyn - £5.50 Consesiwn - £4.10 Teulu - £16.50

Mae oriau agor cyffredinol Abaty Tyndyrn fel sy'n dilyn:

1 Mawrth -30 Mehefin - 9.30am - 5pm

1 Gorffennaf - 31 Awst - 9.30am - 6pm

1 Medi - 31 Hydref - 9.30am - 5pm

1 Tachwedd - 28/29 Chwefror - 10am - 4pm (Sul 11am- 4pm)

Mynediad olaf 30 munud cyn cau.

Efallai nad yw'r prisiau ac amserau yn fanwl gywir. Ffoniwch/e-bostiwch i gael manylion. Lleoedd parcio am ddim ar y safle.

 

Rhif Ffon: 01291 689251