A1 Jump and Bounce

Cestyll gwynt ar gael i'w hurio - Pwll Peli, Castell i Blant Bach, Castell Tywysoges, Castell y Simpsons, Castell Spiderman, Castell a Sleid.

Pecynnau parti am brisiau amrywiol - Castell Gwynt, hurio gwisgoedd cymeriadau, paentio wyneb ac ati

Eitemau ychwanegol ar gyfer parti - disgo, chwarae meddal, tatŵau disglair, ffynhonnau diodydd, siwtiau sumo.

Wedi'i lleoli yng Nglynebwy, mae'r prisiau'n amrywiol gan ddibynnu ar y pellter a deithir.

Cyfeiriad: www.a1jumpandbounce.co.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01495 352352