21 Plus - Cymorth Syndrom Down

Mae 21 Plus yn grŵp cymorth i deuluoedd sydd â phlant â Syndrom Down yn Sir Fynwy a’r ardaloedd amgylchynol.  
 
Mae 21 Plus Talk Time yn grŵp ar gyfer rhieni/gofalwyr a phlant sydd yn annog plant sydd â Syndrom Down i ddatblygu eu lleferydd a’u hiaith.  
 
Mae’r grŵp ar gyfer teuluoedd y plant hynny sydd yn adnabyddus i’r Gwasanaethau Lleferydd ac Iaith a/neu 21 Plus.  Ffocws y grŵp yw annog datblygiad lleferydd, iaith  a chyfathrebu ymhlith plant sydd â Syndrom Down. Os nad ydych yn medru mynychu’r grwpiau yma, ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawl i dderbyn Gwasanaethau Lleferydd ac Iaith Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.
 
Cyfeiriad Gwefan: https://21plus.org.uk/