A phwy ddylwn gysylltu?

Cynnig Gofal Plant Cymru

1. Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

2. Pryd y gall teuluoedd gael mynediad i'r cynnig?

3. Pwy all gael mynediad at y cynnig?

4. Eithriadiadau i Gymhwysedd

5. Hawl am wyliau

6. Gweld y darparwyr sydd wedi ymuno â’r cynnig

7. A phwy ddylwyn gysylltu?

8. Ddechrau eich cais yma 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynghylch unrhyw ran o'r ffurflen gais, anfonwch e-bost at Gasnewydd i [email protected].

 

Os oes gennych unrhyw newidiadau y mae angen i chi wneud i'ch cynnig presennol, megis trefniadau gofal plant gwahanol am hanner tymor, anfonwch eich newidiadau i [email protected]

 

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol am y cynnig gofal plant, anfonwch e-bost at Sir Fynwy i [email protected], ewch i www.facebook.com/monchildcareofferneu ffoniwch 01633 644527/01633 644461. (Ni allwn roi gwybod am ymholiadau ynghylch ffurflenni cais, derbyn cadarnhad neu ganlyniadau'r ffurflen gais.)